cty

phone volume Mobile: 09681285 99
email 4096 black EMail: Luatsuphanvu@gmail.com

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Quản trị nội bộ doanh nghiệp là cốt nền cơ bản vững chắc cho doanh nghiệp. Việc tuân thủ quy định nội bộ trở thành sức mạnh của doanh nghiệp.
Trên cơ sở yêu cầu của nhu cầu đó, Luật Thiên Vũ chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia, luật sư chuyên biệt về quản trị nội bộ nhằm giảm bớt khó khăn, rủi ro liên quan đến trách nhiệm dân sự, hình sự, hành chính và/hoặc các rủi ro khác có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi tới doanh nghiệp.

Luật Thiên Vũ cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này bao gồm:

Xây dựng hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp:
- Phân tích mô hình quản lý thực tại của Doanh nghiệp và tư vấn, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Ban giám đốc, Các phòng chức năng, các văn phòng, phân xưởng, xí nghiệp...;
- Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộc;
- Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ quản lý và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;
- Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và quan hệ phối hợp công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty, bao gồm cả Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Công ty;
- Thiết lập mối quan hệ công tác trong Công ty.

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên :
- Xác định trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên ;
- Xây dựng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;
- Xây dựng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên
- Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên
- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên
- Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát;
- Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;
- Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên;

Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc
- Tư vấn xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;
- Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;
- Tư vấn về tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;
- Xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;
- Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;
- Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;
- Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận;
- Các nội dung khác có liên quan.

Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng:
- Tư vấn xây dựng, hoàn thiện Điều lệ của doanh nghiệp;
- Tư vấn quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;
- Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp;
- Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự của doanh nghiệp;
- Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp;
- Chính sách tiền lương và các chính sách phụ cấp, đãi ngộ đối với người lao động nhằm nâng cao sự gắn bó giữa các cán bộ, nhân viên với sự nghiệp lâu dài của doanh nghiệp;
- Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Công ty;
- Xác định đơn giá và Quỹ tiền lương kế hoạch cả năm.
- Xác định cách thức tính trả lương đến từng lao động
- Xây dựng hệ thống đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng xử phạt.
- Quy định về thời điểm và quy trình tính trả lương và các chính sách lương đặc biệt.
- Ban hành, áp dụng và liên tục đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế Và xây dựng các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.


==================.
Để được hỗ trợ tư vấn pháp luật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Hotlline: 0168 630 9999 – 0968 128 599
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Web: Luật Thiên Vũ

 • 4
 • 11
 • 9
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 6
 • 10
 • 7
 • 8

THIEN VU LAWFIRM
Tel No : + 84-9681285 99 Fax : + 84 - 37 835 178
Mobile: 0968 128 599
EMail:- Luatsuphanvu@gmail.com
Hanoi Office
No : 59/165 Duong Quang Ham,Cau Giay, TP Ha Noi
VPDD: Phòng 2501 tòa HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, ‎
phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Đăng ký nhận tin

Họ & Tên(*)
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input